Przeciwdziałanie przemocy


Baza teleadresowa i wykaz instytucji,

2020-07-20

które udzielają pomocy osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie, na terenie województwa lubuskiego zgodne z Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Dołączone pliki:


Plan awaryjny - jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii.

2020-04-30

Praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe. Publikacja w załącznikach wskazuje, jak osoby, które obawiają się przemocy mogą zwiększywszy swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

Dołączone pliki:


"Twój parasol" aplikacja mobilna.

2020-04-22

Uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej "Twój parasol" https://twojparasol.com/

czytaj całość publikacji ""Twój parasol" aplikacja mobilna."


Przeciwdziałanie przemocy.

2019-07-16

Wykaz instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego.

Dołączone pliki:


Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

2019-02-27

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich informuje, że w Strzelcach Kraj. przy ulicy Ks. Stefana Wyszyńskiego 2 w każdy poniedziałek od godziny 10.00 do 14.00 działa Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który zaprasza na darmowe porady prawne.
Zapisy pod numerem telefonu: 660-078-017


Specjalistyczny Ośrodek Wspracia dla ofiar przemocy w rodzinie - oferta ośrodka.

2019-02-18

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia udziela bezpłatnej pomocy osobom doświadczającym przemocy
w rodzinie.

W zakresie interwencyjnym zapewnia:

* schronienie na okres do 3 miesięcy
* udzielenie pomocy psychologicznej, prawnej i wsparcia
* rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i opracowanie planu pomocy wspieranie w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej

W zakresie terapeutyczno-wspomagającym:

* udzielanie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego i prawnego
* prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
* opracowanie diagnozy rodziny i indywidualnego planu pomocy
* przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci, udzielanie wsparcia psychologicznego oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej, konsultacje wychowawcze

W zakresie potrzeb bytowych:

* zapewnienie całodobowego pobytu z dostępem do kuchni, łazienek, pokoju dziennego i świetlicy

Dołączone pliki:


Linki do zaktualizowanych baz teleadresowych i wykaz instytucji, które udzielają pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie, na terenie województwa lubuskiego, przekazane przez Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

2018-07-06

Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego:
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/osrodki_pomocy_spolecznej.html
Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa lubuskiego:
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_społeczna/powiatowe_centrum_pomocy_rodzinie.html
Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html
Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa Lubuskiego:
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html
Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa:
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Rejestry_jednostek_pomocy_społecznej.html
Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy i realizatorzy programów korekcyjno- edukacyjnych – baza danych 2017 r. http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotkniętych_przemoca.html
Dane teleadresowe osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2017 r.
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html
Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – wyszukiwarka:
http://dps.ambsoft.pl/index.php?str=0


Wykaz instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie

2018-04-04

Informator Miasto i Gmina Strzelce Krajeńskie

Dołączone pliki:


Wykaz instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego

2018-04-04

Informator powiatu strzelecko-drezdeneckiego.

Dołączone pliki:


Sprawozdanie

2018-04-03

Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Miejskiej Nr IX/51/15 z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gminie Strzelce Krajeńskie na lata 2015 - 2019 za rok 2017

Dołączone pliki:


Informacja o infolinii Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

2015-12-04

Informacja o infolinii Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Dołączone pliki:


Niebieska Linia pomaga ofiarom przemocy

2010-08-20

Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info


przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich. Aleja Piastów 13, 66-500 Strzelce Krajeńskie, tel. (95)763-21-08, faks (95)763-24-05

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji