Projekty POWER


Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko psychologa

2018-06-28

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko psychologa do projektu "Reorganizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich"

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o wyniku naboru na przeprowadzenie warsztatów.

2018-06-05

Dyrektor M-G OPS w Strzelcach Kraj. informuje o wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego: na przeprowadzenie warsztatów przybliżających Model realizacji usług o określonym standardzie oraz Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na rozdzieleniu zadań administracyjnych ośrodka od pracy socjalnej i usług socjalnych

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o wyborze oferty na komputery przenoścne (laptopy) i urzadzenia wielofunkcyjne

2018-05-24

Protokoły z przeprowadzonego postępowania

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE

2018-05-11

Zapytanie ofertowe na zakup komputerów przenośnych (laptopów) i urządzeń wielofunkcyjnych

Dołączone pliki:


Ogłoszenie Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. o wynikach naboru na pełnienie funkcji asystenta merytorycznego koordynatora projektu.

2018-04-16

Ogłodzenie Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. o wyniku naboru na pełnienie funkcji asystenta merytorycznego koordynatora projektu w związku z realizowanym projektem "Reorganizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich"

Dołączone pliki:


Informacja na temat realizowanego projektu "Reorganizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Strzelcach Krajeńskich"

2018-04-04

Projekt "Reorganizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich"

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe – asystent merytoryczny koordynatora projektu

2018-04-04

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. w związku z realizacją projektu „ Reorganizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach krajeńskich” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna zaprasza do złożenia ofert cenowych do pełnienia funkcji ASYSTENTA MERYTORYCZNEGO KOORDYNATORA PROJEKTU

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich. Aleja Piastów 13, 66-500 Strzelce Krajeńskie, tel. (95)763-21-08, faks (95)763-24-05

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji