Aktualności


Baza teleadresowa i wykaz instytucji,

2020-07-20

które udzielają pomocy osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie, na terenie województwa lubuskiego zgodne z Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Dołączone pliki:


Informacja dotycząca składania wniosków na Świadczenie Wychowawcze 500+

2020-07-02

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich informuje, że obecnie otrzymywane świadczenie wychowawcze 500+ przyznane jest do 31-05-2021r.
W związku z czym zwracamy się z prośbą o nieskładanie kolejnych wniosków na w/w świadczenie. Nowe wnioski składamy tylko w przypadku nowo urodzonych dzieci.

Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych
Radomir Szczęsny


Wnioski na świadczenie Dobry Start (300+)

2020-06-26

Referat Świadczeń Rodzinnych informuje, że od 01 lipca 2020 roku można składać wyłącznie w wersji elektronicznej wnioski na świadczenie Dobry Start (300+).
Wnioski w formie papierowej przyjmowane będą od 01 sierpnia 2020 roku.


Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych
Radomir Szczęsny


Informacja dotycząca utraty dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

2020-06-26

Informacja o rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.

Dołączone pliki:


Pomoc dla osób bezrobotnych.

2020-06-02

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gorzowie Wlkp. przystąpił do projektu pn. „PCK i AVIVA pomagają bezrobotnym”. Projekt przewiduje wsparcie rzeczowe dla osób, które z powodu pandemii koronawirusa utraciły możliwość zarabiania i są w trudniej sytuacji życiowej. Osoby zainteresowane pomocą, posiadające status bezrobotnego albo zmuszone zawiesić lub zamknąć działalność gospodarczą proszone są o kontakt z Oddział PCK Gorzów Wlkp. - tel. 603 785 580. Szczegółowa informacja w załączniku.

Dołączone pliki:


Informacja dla klientów M-G OPS w Strzelcach Krajeńskich !!!

2020-05-08

Od 11 maja 2020 roku klienci będą wpuszczani pojedynczo na teren Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich
Obowiązuje własna maseczka. Rękawice jednorazowe znajdują się w Ośrodku.


Plan awaryjny - jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii.

2020-04-30

Praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe. Publikacja w załącznikach wskazuje, jak osoby, które obawiają się przemocy mogą zwiększywszy swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

Dołączone pliki:


"Twój parasol" aplikacja mobilna.

2020-04-22

Uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej "Twój parasol" https://twojparasol.com/

czytaj całość publikacji ""Twój parasol" aplikacja mobilna."


Nabór wniosków przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w ramach tarczy antykryzysowej.

2020-04-17

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj., informuje, że zostały ogłoszone następujące nabory wniosków w ramach tarczy antykryzysowej:

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/-/12098592-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-przedsiebiorcy-bedacego-osoba-fizyczna-ni

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/-/12097380-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczeniaNabory wniosków będą trwały od dnia 15.04.2020 r. do dnia 28.04.2020 r.


Ważne. Orzeczenia o niepełnosprawności

2020-04-02

Ważne! Dotyczy orzeczeń i kart parkingowych
WAŻNE! Dotyczy orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności i kart parkingowych.
W związku z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1. upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 8 marca 2020 r.) pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.) zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa wart. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Utworzono: 02 kwiecień 2020


Mieszkańcy Gminy Strzelce Krajeńskie

2020-03-19

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Strzelce Krajeńskie !

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie naszego kraju wirusa COVID-19 (tzw. koronawirusa), w celu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia a w szczególności osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym apeluje do wszystkich mieszkańców Gminy Strzelce Krajeńskie, a w szczególności do przedstawicieli Sołectw, dysponujących wiedzą o lokalnym środowisku, o przekazywanie bieżących informacji do tut. Ośrodka, o sytuacjach trudnych i zagrażających życiu, w szczególności do osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych pod kątem zabezpieczenia pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych, zakupu leków pomocy w postaci interwencji kryzysowej.
Informujemy, że powyższe informacje można przekazywać do tut. Ośrodka od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.30 do 19.00 od dnia 19 marca 2020 r. do odwołania pod numer telefonu : 95 763 24 05 lub 95 763 21 08


Komunikat -Konta

2020-03-19

K O M U N I K A T
W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID – 19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwo i Państwa bliskich, oraz naszych pracowników uprzejmie prosimy o zakładanie rachunków bankowych, na które będą przekazywane świadczenia.
Prosimy o wyrozumiałość


Komunikat w sprawie wydawania żywności

2020-03-16

Parafialny Zespół Caritas odwołuje wydawanie żywności w ramach programu FEAD w dniach 18 i 19 marca br. Dystrybucja żywności zostanie zorganizowana w innym terminie, o którym osoby kwalifikujące się do pomocy zostaną poinformowane

Józefa Lipniak – Paszkowska
W-ca Przewodnicząca PZC


Informacja dla klientów M-G OPS w Strzelcach Krajeńskich

2020-03-12

Komunikat:
Z dniem 16 marca 2020 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich ogranicza dostępność i możliwość bezpośredniego załatwiania spraw urzędowych z uwagi na bezpieczeństwo pracowników i ich rodzin, a także naszych podopiecznych, głównie osoby starsze i samotne, do których regularnie będziemy zaglądać i służyć pomocą.
Przed przyjściem najlepiej zadzwonić i spytać czy Wasze przyjście jest konieczne.
Pracownicy socjalni dalej będą pracować w środowiskach, mając na uwadze potrzeby podopiecznych. Wszystkie zasiłki i pomoc materialna będzie udzielana na bieżąco i wypłacana w terminie. Jeśli ktokolwiek z państwa ma problem, pytanie i chce porozmawiać z nami, prosimy o telefon.
Większość druków można pobrać na stronie www.mgopsstrzelcekrajenskie.opsinfo.pl
e-mail do kontaktu z nami : mgopsstrzelcekr@onet.pl.

tel. do OPS - 95 763 24 05 lub 95 763 21 08
tel. świadczenia rodzinne/fundusz alimentacyjny/500+ - 95 763 57 36
- Informacja dotycząca koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, tel. 95 785 18 55 (poniedziałek – piątek, od godz. 9:00 do 11.00)
Dziękujemy za wyrozumiałość.


UWAGA KORONAWIRUS

2020-03-11

Mieszkańcy Gminy Strzelce Krajeńskie !!!
Apelujemy o podjęcie działań:
✅ ograniczmy wizyty w miejscach publicznych,
✅ nie traktujmy odwołania zajęć w placówkach oświatowych i kulturalnych jako dodatkowe wolne i czas spotkań towarzyskich, a jako kwarantannę,
✅ traktujmy również place zabaw i boiska jako potencjalne źródło zakażenia i zaprzestańmy z nich korzystać
✅ zrezygnujmy z podawania ręki,
✅ Mszę Św. zastąpmy modlitwą w domu
✅ pomóżmy starszym sąsiadom w tym trudnym i niebezpiecznym dla nich czasie (poprzez zrobienie zakupów, wykup leków itp.),
✅ przestrzegajmy zasad higieny
❌ Podsumowując:
Hasło, które powinno nam towarzyszyć w ciągu najbliższych dni to: „CHROŃ SWOJE ŻYCIE I ZDROWIE - ZOSTAŃ W DOMU”.
Gest podania ręki ma pozytywny wydźwięk i jest elementem powitania, zgody, przypieczętowania umowy, składania życzeń czy gratulacji. W sytuacji ogłoszonej przez WHO pandemii koronawirusa przez zachowanie zasad higieny uznaje się również powstrzymanie się od tego ważnego w naszym społeczeństwie gestu. Z całą pewnością nie będzie to odbieranie jako nieuprzejmość z naszej strony i nieznajomość Savoir-vivre.


"Tydzień pomocy ofiarom przestępstw"

2020-02-21

Wykaz prokuratorów dyżurujących w "Tygodniu Pomocy Ofiarom przestępstw" w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Kraj. ul. Gorzowska 38 w dniach 21 - 28.02 .2020 r.

Dołączone pliki:


"SUPER RODZINA"

2020-02-14

W dniu wczorajszym 12 lutego br. w świetlicy M-G OPS w Strzelcach Krajeńskich odbyło się pierwsze zamknięte spotkanie asystentów rodziny z zaproszonymi klientami. Tym samym został wznowiony autorski projekt asystentów rodziny pn. „Super Rodzina”.
Wczorajsze spotkanie dotyczyło tematu poprawnej komunikacji i naprawy relacji w rodzinach. Kolejne spotkania będą się odbywały cyklicznie przez cały rok. W trakcie pierwszego spotkania klienci zostali poproszeni o wskazanie tematyki przyszłych spotkań oraz wskazanie instytucji z przedstawicielami których chcieliby się spotkać w trakcie kolejnych sesji.
Spotkania cieszą się dużym powodzeniem, o czym świadczy wczorajsza wysoka frekwencja.

Dołączona galeria:

Super RodzinaSuper RodzinaSuper Rodzina    Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

    przejdź do góry...

    Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich. Aleja Piastów 13, 66-500 Strzelce Krajeńskie, tel. (95)763-21-08, faks (95)763-24-05

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji