Aktualności


Nabór deklaracji pracodawców do zorganizowania stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.

2017-05-10

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od dnia 10.05.2017 r. do 23.05.2017 r. prowadzony jest nabór deklaracji pracodawców do zorganizowania 5-miesięcznych staży w ramach projektu współfinansowanego z RPO Lubuskie 2020: "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim".
Szczegółowe informacje w załączniku.

Dołączone pliki:


Informacja o naborze wniosków o zorganizowanie stażu dla osób niepełnosprawnych przez PUP w Strzelcach Kraj.

2017-05-08

Pełna informacja w załączniku.

Dołączone pliki:


Projekt „Akademia kompetencji językowych i komputerowych” - Fundacja przedsiębiorczość.

2017-04-24

Fundacja ,,Przedsiębiorczość” zaprasza do wzięcia udziału w projekcie  “Akademia kompetencji językowych i komputerowych” oferujemy kursy językowe lub kursy komputerowe. Wsparcie obejmujące oprócz kursów także podręczniki, egzaminy końcowe są nieodpłatne dla Uczestników. Wsparcie nie obejmuje cateringu, zwrotów kosztów dojazdów oraz stypendiów.

czytaj całośćczytaj całość...


Prace społecznie użyteczne rozpoczęte!

2017-04-03

Od dziś ruszają prace społecznie użyteczne na terenie gminy Strzelce Kraj.
21 osób z terenów sołectw i 4 osoby z terenu miasta Strzelce Kraj. rozpoczynają dziś swoją pracę. Do zadań w/w należy dbanie o porządek na terenach wsi oraz miasta. 9 osób z terenu gminy rozpoczęło udział w pracach społecznie użytecznych już od 20 lutego br., osoby te świadczą usługi opiekuńcze. Łącznie przewidziany jest udział 40 uczestników.
Prace społecznie użyteczne odbywają się dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Kraj., który razem z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej współfinansuje zadanie. Prace potrwają do 29 grudnia 2017 r.


Uwaga! Zmiana numeru konta!

2017-03-24

Nastąpiła zmiana numeru konta do wpłat dla osób pragnących wesprzeć finansowo rodzinę poszkodowaną w pożarze domu w Sokólsku.
Prosimy o wpłaty na konto:
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp.
nr konta 57 8363 0004 0027 5394 2000 0005 z dopiskiem "Pomoc dla pogorzelców z Sokólska"


POMOC DLA POSZKODOWANYCH W POŻARZE

2017-03-14

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

zwraca się z apelem o pomoc dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru:
Dnia 12 marca 2017 r. przed południem spłonął dom mieszkalny rodziny Państwa Maleńczak zam. Sokólsko 9.
Pożar strawił dorobek całego życia rodziny. W jednej chwili zostali pozbawieni dachu nad głową oraz wszelkich rzeczy niezbędnych do codziennego życia.
Gorąco apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli
o wsparcie finansowe dla poszkodowanej rodziny.
Pomoc finansową prosimy wpłacać na konto:

57 8363 0004 0027 5394 2000 0005

z dopiskiem: „Pomoc dla pogorzelców z Sokólska”.


Dyżur Prokuratora w Miejsko-Gmnnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

2017-02-17

W dniach od 20.02.2017 r. do 26.02.2017 r. obchodzony jest „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
W dniu 22.02.2017 r. każda osoba zainteresowana będzie mogła skorzystać z porad Prokuratora. Dyżur Prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Kraj. w godz. od 10.00 do 12.00 w sali konferencyjnej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj.


"Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem"

2017-02-17

W dniach od 20.02.2017 r. do 26.02.2017 r. obchodzony jest "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Głównym celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym również dzieci.
W związku z powyższym w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Kraj. przy ulicy Brzozowej 1, czynny będzie punkt konsultacyjny w godzinach od 10.00 do 14.00.
W załącznikach wykaz punktów konsultacyjnych i osób dyżurujących.

Dołączone pliki:


Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych przy M-G OPS.

2017-02-08

PUNKT KONSULTACYJNY PRZY MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH KRAJ. DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I CZŁONÓW ICH RODZIN CZYNNY WG ZAŁĄCZONEGO HARMONOGRAMU W GODZINACH OD 11.00-17.00.
Do Punktu może zgłaszać się każda osoba uzależniona od alkoholu, narkotyków, hazardu i innych środków i czynności, jak i członkowie rodziny osoby uzależnionej z gminy Strzelce Krajeńskie.
Nie trzeba mieć skierowania, nie trzeba być ubezpieczonym-porady są bezpłatne.
Zapisy pod nr telefonu 698-685-165 (czynny w godzinach pracy Punktu)

Dołączone pliki:


Programy realizowane przez Stowarzyszenie im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.

2017-01-25

1. Programu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin.
2. projekt pomocy postpenitencjarnej osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze oferty

2017-01-18

Informacja o wyborze oferty na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne rehabilitacji fizycznej i logopedycznej.

Dołączone pliki:


"Dzieciństwo nie boli - wspólna lubuska sprawa"

2017-01-16

Poradnik jak postępować z dzieckiem doświadczającym przemocy - informacja ogólna.

czytaj całośćczytaj całość...


Zapytanie ofertowe na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne

2017-01-03

Zapytanie ofertowe na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne dla logopedy i rehabilitanta ruchowego.

Dołączone pliki:
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich. Aleja Piastów 13, 66-500 Strzelce Krajeńskie, tel. (95)763-21-08, faks (95)763-24-05

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji